08/08/2020 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công anh bắt tép nuôi cò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:17

 

Công anh bắt tép nuôi cò,
Cò ăn, cò lớn, cò dò lên cây.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công anh bắt tép nuôi cò