20/08/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng dịch kỳ 2
金陵驛其二

Tác giả: Văn Thiên Tường - 文天祥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2007 07:17

 

Nguyên tác

萬里金甌失壯圖,
袞衣顛倒落泥塗。
空流杜宇聲中血,
半脫驪龍頷下鬚。
老去秋風吹我惡,
夢回寒月照人孤。
千年成敗俱塵土,
消得人間說丈夫。

Phiên âm

Vạn lý kim âu thất tráng đồ,
Cổn y điên đảo lạc nê đồ.
Không lưu đỗ vũ thanh trung huyết,
Bán thoát ly long hạm hạ tu.
Lão khứ thu phong xuy ngã ác,
Mộng hồi hàn nguyệt chiếu nhân cô.
Thiên niên thành bại câu trần thổ,
Tiêu đắc nhân gian thuyết trượng phu.

Bản dịch của Đông A

Muôn dặm non sông nát địa đồ,
Long bào điên đảo rớt bùn thô.
Chỉ còn tiếng cuốc kêu trong máu,
Nửa xác xơ bờm vó ngựa ô.
Già bỏ gió thu lùa khủng khiếp,
Mộng về trăng lạnh chiếu đơn cô.
Ngàn năm thành bại đều tro bụi,
Hết được nhân gian kể trượng phu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Thiên Tường » Kim Lăng dịch kỳ 2