21/10/2021 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương hoa thi
楊花詩

Tác giả: Thư Vị - 舒位

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2019 20:25

 

Nguyên tác

歌殘楊柳武昌城,
扑面飛花管送迎。
三月水流春太老,
六朝人去雪無聲。
較量妾命誰當薄,
吹落鄰家爾許輕。
我住天涯最飄蕩,
看渠如此不勝情。

Phiên âm

Ca tàn dương liễu Vũ Xương thành,
Phác diện phi hoa quản tống nghênh.
Tam nguyệt thuỷ lưu xuân thái lão,
Lục Triều nhân khứ tuyết vô thanh.
Giảo lường thiếp mệnh thuỳ đương bạc,
Xuy lạc lân gia nhĩ hứa khinh.
Ngã trú thiên nhai tối phiêu đãng,
Khán cừ như thử bất thắng tình.

Dịch nghĩa

Ca xong khúc dương liễu ở thành Vũ Xương
Bông hoa lướt qua mặt nhằm để đón đưa
Cuối xuân tháng ba nước chảy mạnh
Người Lục Triều đi tuyết rơi không tiếng
So với mệnh thiếp bên nào bạc
Rơi vào nhà hàng xóm người ắt khinh
Ta ở chân trời đã qua trôi dạt
Song trông thấy người như thế cũng chạnh lòng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thành Vũ Xương ca tàn dương liễu
Mặt lướt qua hoa chịu đón đưa
Tháng ba nước chảy xuân già
Tuyết rơi không tiếng thời qua Lục Triều
So với thiếp ai điều mệnh bạc
Nhà bên rơi người chắc xem khinh
Chân trời ta quá phiêu linh
Thấy người như thế lòng sinh não nề
Đề lấy tên là hoa liễu, thực là mô tả đời kỹ nữ, lớp người tận cùng trong xã hội, có lý giải đồng tình và đây là thông cảm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Vị » Dương hoa thi