24/07/2024 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Tây hành
隴西行

Tác giả: Từ Thông - 徐熥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 04:08

 

Nguyên tác

仗劍封侯事已非,
閨中少婦葬征衣。
玉門關內多邊馬,
縱有遊魂不敢歸。

Phiên âm

Trượng kiếm phong hầu sự dĩ phi,
Khuê trung thiếu phụ táng chinh y.
Ngọc Môn quan nội đa biên mã,
Túng hữu du hồn bất cảm quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ra chi chống kiếm phong hầu
Khuê phòng vợ trẻ vùi sâu chinh bào
Ngọc Môn ngựa chiến biết bao
Phách hồn nào dám trở vào ải quan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Thông » Lũng Tây hành