31/03/2023 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về thăm Huế

Tác giả: Đinh Vũ Ngọc - Đinh Văn Bảo

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:45

 

Ta trở về đây khách viễn phương
Mà mang tình Huế nhớ quê hương
Tịnh Tâm hồ lắng, tâm chưa lắng
Vĩ Dạ người thương, dạ mãi thương
Lối hẹn Nam Giao đường ngược dốc
Trăng thề Bến Ngự nước mờ gương
Môi ai cười thắm hoa thành nội
Có nhạo cười ta tóc điểm sương?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Vũ Ngọc » Về thăm Huế