17/07/2024 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ khi gặp mặt giữa đàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 18:13

 

Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng, cha mẹ nào hay
Có hay thì nhất đánh, nhì đày
Hai lẽ mà thôi
Thuỷ chung em giữ trọn mấy lời
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Từ khi gặp mặt giữa đàng