25/09/2021 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Guơm liễu biếc

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:34

 

Giao thừa. Phố xá thừa hoa pháo
Hồ Guơm. Đôi lứa. Những lộc xuân
Khá thuơng cho liễu. Buồn thay liễu
Đứng rủ tóc thề xanh sáng đêm...
1988

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Hồ Guơm liễu biếc