06/08/2021 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cặp mắt đen
Черные очи

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 23/01/2007 13:34

 

Nguyên tác

Много звезд у летней ночи,
Отчего же только две у вас,
Очи юга! черны очи!
Нашей встречи был недобрый час.

Кто ни спросит, звезды ночи
Лишь о райском счастье говорят;
В ваших звездах, черны очи,
Я нашел для сердца рай и ад.

Очи юга, черны очи,
В вас любви прочел я приговор,
Звезды дня и звезды ночи
Для меня вы стали с этих пор!

Bản dịch của Phan Minh

Đêm hè ngàn vạn sao rơi
Tách ra chỉ thấy hai ngôi của nàng
Đen đen cặp mắt phương nam
Giờ ta gặp gỡ vô vàn đắng cay

Sao đêm có khấn cầu ai
Chỉ ban những chuyện đắng cay thiên đường
Qua luồng mắt đó của nàng
Tim anh địa ngục thiên đàng đều quen

Phương Nam cặp mắt đen đen
Tình yêu anh đã nói lên trong này
Sao đêm cùng với sao ngày
Với anh đã sáng lâu nay khắp trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Cặp mắt đen