05/03/2021 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ngờ bạc lại sấp ba

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:34

 

Ai ngờ bạc lại sấp ba
Để cho quan tướng dở ra vế trần
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ngờ bạc lại sấp ba