03/12/2021 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tu Vân Lâm xã Pháp Vân tự
修雲林社法雲寺

Tác giả: Phạm Đãi Đán

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2020 22:49

 

Nguyên tác

相傳此寺漢時修,
更改多番舊已殊。
母子五人皆有法,
鄉村千里賴安居。
一方大會香花頂,
萬貫重新壯美秋。
民信我心求任重,
數行聊借石工書。

Phiên âm

Tương truyền thử tự Hán thì tu,
Canh cải đa phiên cựu dĩ thù.
Mẫu tử ngũ nhân giai hữu pháp,
Hương thôn thiên lý lại an cư.
Nhất phương đại hội hương hoa đính,
Vạn quán trung tân tráng mỹ thu.
Dân tín ngã tâm cầu nhiệm trọng,
Sổ hàng liêu tá thạch công thư.

Dịch nghĩa

Tương truyền chùa này có từ thời Hán,
Thay đổi nhiều lần đã mất đi quang cảnh thuở xưa.
Năm mẹ con Phật đều có chữ pháp,
Làng thôn ngàn dặm nhờ thế được yên.
Là một phương có hội lớn, người người chiêm bái đính lễ hương hoa,
Nay có hàng vạn quan tiền muốn sửa lại cho thêm đẹp.
Người tin tôi yêu cầu tôi lo việc,
Vậy viết vài hàng chữ cho thợ đá khắc lên để truyền lại.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tương truyền chùa dựng tự Hán thời
Thay đổi nhiều phen hết cổ rồi
Phật năm mẹ con đều có pháp
Làng ngàn dặm rộng được yên vui
Một phương hội lớn người chiêm bái
Tiền vạn quan nhiều sửa các ngôi
Lo việc dân cầu tôi gánh việc
Vài hàng khắc đá để lâu dài
Chùa thuộc xã Vân Lâm, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là một ngôi chùa có tiếng ở Sơn Nam thờ tứ pháp. Hiện có bia Hồng Đức thứ 5 viết về dân địa phương cúng tiền sửa chùa và đắp đường hội.

Câu đối của Trần Thế Vũ người xã Phú Thứ, huyện Duy Tiên, tiến sĩ năm Đoan Khánh thứ nhất (1505): “Mẫu thị Man nương, hương ấp khả kỳ phong nẫm tuế; Tử danh tứ pháp, lão đồng hạnh đắc thọ khang gia” (Mẹ hiện Man nương, làng xóm cầu mong ngô lúa tốt; Con tên tứ pháp, trẻ già may được thọ khang nhiều).

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đãi Đán » Tu Vân Lâm xã Pháp Vân tự