14/11/2019 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương ai thương cả đường đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 13:27

 

Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông ty, họ hàng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương ai thương cả đường đi