01/07/2022 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời cảm tạ anh em

Tác giả: Nguyễn Liên Phong - 阮蓮峰

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2019 11:51

 

Xét phận bỉ thô, lạm nhờ xưng dự,
Nôm lục bát đặng bao nhiêu chữ,
Chẳng qua là làm thử coi chơi.
Thiếu chi tay kiến thức đương đời,
Dám rằng biết diễn lời kiêm cổ.
Cuộc dời đổi an ư sở ngộ,
Cõi Nam kỳ đồ sộ phong cương.
Ơn quấc gia toan tính lo lường,
Dư bốn chục măm trường giáo dưỡng.
Tứ dân đã dinh sanh thạnh vượng,
Lục tỉnh nay toạ hưởng thái bình.
Mừng bề trên giàu nước mạnh binh,
Đặt một cuốn dân tình phong tục.
Nói từ khúc nghe in đứt khúc,
Thẩm bao nhiêu hàm súc bấy nhiêu.
Tiện đồng nhi ngâm đọc mơi chiều,
Trợ sử bút quạnh hiêu đôi tích.
Sĩ quân tử những khi nhàn thích,
Ghé mắt qua nhiều ít giải buồn.
Giọng dốt quê cũng có sơ cuồng,
Câu túng tiếu như tuồng lã chả.
Thơ đề tặng ngợi khen thái quá,
Giúp thêm mùi thơm xạ càng vinh.
Cảm hậu tình tứ hải đệ huynh,
Nguyện bốn chữ tiền trình viễn đại.
Đây là bài thơ in cuối sách để cảm tạ chư hữu đã đề tặng thơ cho tập diễn ca.

Nguồn: Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, tập 1, Libraire Imprimeur, Saigon, 1909

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Liên Phong » Lời cảm tạ anh em