14/08/2022 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 051 (Tình anh biện giải cho điều chậm chạp)
Sonnet 051 (Thus can my love excuse the slow offence)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/08/2021 15:36

 

Nguyên tác

Thus can my love excuse the slow offence
Of my dull bearer, when from thee I speed:
From where thou art, why should I haste me thence?
Till I return, of posting is no need.
O, what excuse will my poor beast then find
When swift extremity can seem but slow?
Then should I spur, though mounted on the wind;
In wingèd speed no motion shall I know.
Then can no horse with my desire keep pace;
Therefore desire, of perfect’st love being made,

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình anh biện giải cho điều chậm chạp
Để em buồn, khi em muốn anh tăng:
Nghệ thuật từ em, anh phải vội vàng?
Anh lại, trả bài thì không cần thiết.
Con thú cưng của anh sẽ tìm cớ
Khi cực nhanh nhưng có vẻ lả lơi?
Thì anh nên đẩy, nương theo gió thôi;
Trong nhịp đẩy mà anh như không đẩy.
Con ngựa của anh khó kiềm tốc độ;
Nên, khát khao, yêu đã được vẹn toàn,

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 051 (Tình anh biện giải cho điều chậm chạp)