16/07/2020 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trò chuyện với chiếc chum ở Bảo tàng Đồng Tháp

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 30/09/2008 15:22

 

- Anh ngồi  đây tự bao giờ?
- Tắt lửa chiến tranh, người ta mang tôi từ bưng biền về .

- Anh làm chi ở bưng biền, ngày ấy?
-Tôi chứa thóc chứa gạo.

- Còn chi nữa?
- Tôi làm chiếc hầm, che chở
Những người con ngày đêm nằm trên nước
Phập phồng  lo âu.

- Bây giờ, những người con đó
Họ ở đâu?
Có còn nhớ tới anh - tháng năm khốn khó?

- Dạ, tôi hổng rõ...
Đồng Tháp, 2006
Hà Nội, 1.10.2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Trò chuyện với chiếc chum ở Bảo tàng Đồng Tháp