19/07/2024 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 1
賞海棠花妖詩其一

Tác giả: Cao Ngạc - 高鶚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2007 18:31

 

Nguyên tác

海棠何事忽摧隤?
今日繁花為底開?
應是北堂增壽考,
一陽旋復占先梅。

Phiên âm

Hải đường hà sự hốt tồi đồi?
Kim nhật phồn hoa vị để khai?
Ưng thị bắc đường tăng thọ khảo,
Nhất dương toàn phục chiếm tiên mai.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Cây hải đường kia bỗng héo hoài
Giờ sao hoa nở, nở vì ai ?
Phải chăng thềm bắc dâng điềm thọ,
Ngày nhân dương về nở trúc mai.
Bài này của Giả Bảo Ngọc, trong hồi 94.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Ngạc » Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 1