04/02/2023 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em hãy để anh gặp mặt”
“Хотя б во сне давай увидимся с тобой”

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi Lan Anh 2 vào 02/12/2009 19:47

 

Nguyên tác

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне твой голос зазвучит…
В окно —
не то дождем,
не то крупой
с утра заладило.
И вот стучит, стучит…
Как ты необходима мне теперь!

Увидеть бы. Запомнить все подряд…
За стенкою о чём-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно,— о тебе!..
Наверное, я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос — не могу!
Лицо пытаюсь вспомнить — не могу!..

…Давай увидимся с тобой хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там.
И всё.
И я проснусь.
И легче станет мне…
Наверно, завтра почта принесет
письмо твое.
А что мне делать с ним?
Ты слышишь?
Ты должна понять меня —
хоть авиа,
хоть самым скоростным,
а все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня! А что за эти дни случилось —
разве в письмах я прочту?!
Как эхо от грозы, придут они…

Давай увидимся с тобой —
я очень жду — хотя б во сне!
А то я не стерплю,
в ночь
выбегу
без шапки,
без пальто…

Увидимся давай с тобой, а то…
А то тебя сильней я полюблю.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em hãy để anh gặp mặt
Cho dù chỉ là trong mơ.
Cho dù chỉ trong giấc ngủ
Được nghe tiếng em thầm thì…
Suốt sáng bên ngoài cửa sổ –
Mưa như rây bột não nề.
Tiếng mưa gõ hoài không dứt…
Anh cần có em ngay giờ!

Giá được gặp em ngay nhỉ
Để anh sẽ mãi nhớ ghi…
Nhà bên ai vui chuyện thế.
Chắc nói về em đấy mà!
Chắc anh nợ em nhiều lắm
Anh không biết giữ tình xưa:
Giọng em anh không thể nhớ
Hình ảnh em cũng phôi pha –

…Mình hãy gặp nhau em nhé
Cho dù chỉ là trong mơ!
Em sống ra sao nơi ấy,
Chỉ cần em kể anh nghe.
Để sáng ra anh tỉnh giấc
Yên tâm anh chờ em về…
Có lẽ ngày mai anh sẽ
Nhận được thư em nơi xa.
Nhận thư anh biết làm gì?
Dù đường hàng không, hay khẩn
Khi đến được tay anh nhận
Thì bốn ngày đã trôi qua!
Suốt bốn ngày ròng chờ đợi
Biết bao chuyện đã xảy ra!
Lá thư chỉ như tiếng vọng
Của bao sự kiện đã qua…

Em yêu, anh mãi mong chờ
Gặp mặt, dù chỉ trong mơ –
Nếu không, em ơi, anh sẽ,
Không thể chịu được nữa đâu
Anh cứ phong phanh như thế
Không mũ không mang áo ấm
Lao đi tìm em đêm thâu…

Mình hãy gặp nhau em nhé
Nếu không…tình càng thiết tha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » “Em hãy để anh gặp mặt”