16/07/2024 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Trương tẩu hý tác
過張叟戲作

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 21:52

 

Nguyên tác

鶴髮龍髯天數夀,
烏巾鳩杖地行仙。
丹臺玉室名長在,
彭祖喬松不紀年。

Phiên âm

Hạc phát long nhiêm thiên số thọ,
Ô cân cưu trượng địa hành tiên.
Đan đài ngọc thất danh trường tại,
Bành Tổ kiều tùng bất kỷ niên.

Dịch nghĩa

Tóc hạc, râu rồng, thọ cao theo số trời,
Khăn quạ, gậy cưu, như vị tiên ở trần thế.
Đài son, nhà ngọc, tên tuổi còn mãi,
Như ông Bành Tổ, như cây kiều tùng, sống lâu không tính tới năm tháng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tóc hạc, râu rồng, cao tuổi thọ,
Gậy cưu, khăn quạ, khác gì tiên.
Đài son, nhà ngọc, danh còn mãi,
Bành Tổ, kiều tùng chẳng tính năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Quá Trương tẩu hý tác