02/02/2023 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàng Châu

Tác giả: Mai Quốc Liên

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2013 11:24

 

Anh đến Hàng Châu thu mông mênh
Liễu rũ trời xa trăng dịu êm
Lòng anh tiếc cảnh không cùng ngắm
Thăm thẳm Tiền Đường nỗi nhớ em
Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Quốc Liên » Hàng Châu