06/08/2021 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người cha

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/09/2009 22:12

 

Ở đây có những con người
nửa đời Việt Bắc, nửa đời Trường Sơn
đã từng măng củ thay cơm
bây giờ rau dớn rau môn lại từng...

... Mộng du trắng xoá mái đầu
làng quê vẫn ở đâu đâu mút mùa
nửa đời dãi nắng dầm mưa
bàn chân không nghỉ mà chưa tới nhà

Vợ con còn cách trời xa
cha già nghìn núi mẹ già trăm sông
đến đây gió cũng đi vòng
ngoằn theo khoeo núi ngoèo trong khuỷu rừng
Trích từ Ghi chép Trường Sơn 1975

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Người cha