07/12/2022 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy cho anh đêm nay
Let me in this ae night

Tác giả: Robert Burns

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/08/2022 20:19

 

Nguyên tác

I.

Forlorn, my love, no comfort near,
Far, far from thee, I wander here;
Far, far from thee, the fate severe
At which I most repine, love.
O wert thou, love, but near me;
But near, near, near me;
How kindly thou wouldst cheer me,
And mingle sighs with mine, love

II.

Around me scowls a wintry sky,
That blasts each bud of hope and joy;
And shelter, shade, nor home have I,
Save in those arms of thine, love.

III.

Cold, alter’d friendship’s cruel part,
To poison Fortune’s ruthless dart,
Let me not break thy faithful heart,
And say that fate is mine, love.

IV.

But dreary tho’ the moments fleet,
O let me think we yet shall meet!
That only ray of solace sweet
Can on thy Chloris shine, love.
O wert thou, love, but near me;
But near, near, near me;
How kindly thou wouldst cheer me,
And mingle sighs with mine, love.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

I.

Buồn, tình yêu, vẫn trái ngang,
Xa em, anh bước lang thang chốn này;
Xa em, số phận đoạ đày
Cho anh thổn thức miệt mài, yêu thương.
Hỡi em, hãy, đến bên giường;
Cho gần, gần nữa, mộng thường trao nhau;
Em ca ngợi anh thế nào,
Hoà cùng tiếng thở anh vào, tình yêu

II.

Xung quanh trời lạnh cô liêu,
Bùng lên ngọn gió dặt dìu mầm vui;
Không nhà, bóng mát, che thôi,
Vòng tay em giữ cho người, yêu thương.

III.

Vô tình, thay tính ác hung,
Mủi tên mang độc theo cùng vận may,
Không làm vỡ tim em đây,
Rằng anh có vận số này, tình yêu.

IV.

Nhưng buồn thoáng chốc thương yêu,
Nghĩ rằng ta vẫn mong đều gặp nhau!
Còn tia an ủi ngọt ngào
Cho em toả sáng rực trào, yêu thương.
Hỡi em, hãy, đến bên giường;
Cho gần, gần nữa, mộng thường trao nhau;
Em khen ngợi anh thế nào,
Hoà cùng tiếng thở anh vào, tình yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Burns » Hãy cho anh đêm nay