04/10/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Mã Tương Như
司馬相如

Tác giả: Diệp Thư Lộ - 葉舒璐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 15:21

 

Nguyên tác

挑得琴心正倦游,
壚邊尚典鷫鹴裘。
長門解為他人賦,
卻惹閨中怨白頭。

Phiên âm

Thiêu đắc cầm tâm chánh quyện du,
Lô biên thượng điển túc sương cừu[1].
Trường Môn[2] giải vị tha nhân phú,
Tức nhạ khuê trung oán “Bạch đầu[3]”.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỏi rong chơi dùng đàn tỏ ý,
Quán bên đường cầm áo túc sương.
Nạn Trường Môn vì người làm phú,
Khiến phòng khuê “Đầu bạc” đau thương.
[1] Áo của Tư Mã Tương Như, làm từ lông của loại chim túc sương, là một loại chim nhạn, cánh dài lông xanh. Truyền thuyết nói túc sương là một trong 5 loại chim phượng hoàng, ở phía tây, được gọi là tây phương thần điểu.
[2] Bài phú Tư Mã Tương Như làm cho Trần A Kiều 陳阿嬌 tỏ lòng thương nhớ, để mong Hán Vũ Đế quay trở lại. Trần A Kiều là chính hậu của vua Hán, không có con nên bị bỏ phế tại lãnh cung Trường Môn vì vua Hán đã có người đẹp mới.
[3] Khúc Bạch đầu ngâm 白頭吟 mà Trác Văn Quân 卓文君 vợ của Tư Mã Tương Như làm khi biết tin chồng muốn lấy vợ khác trẻ hơn ở Mậu Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Thư Lộ » Tư Mã Tương Như