26/09/2022 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết hàn
雪寒

Tác giả: Trần Trữ - 陳著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 07:47

 

Nguyên tác

巫山神女欲回車,
滕六留雲布玉華。
流水不冰翻有氣,
老梅雖凍自宜花。
幸逃僵死榆關戍,
相伴飢眠草屋家。
種麥已遲天豈恝,
一聲晴意曉檐鴉。

Phiên âm

Vu Sơn thần nữ dục hồi xa,
Đằng Lục[1] lưu vân bố ngọc hoa.
Lưu thuỷ bất băng phiên hữu khí,
Lão mai tuy đống tự nghi hoa.
Hạnh đào cương tử Du Quan thú,
Tương bạn cơ miên thảo ốc gia.
Chủng mạch dĩ trì thiên khởi kiết,
Nhất thanh tình ý hiểu diêm nha.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vu Sơn thần nữ quay xe,
Giữ mây chúa tuyết lập loè nhả hoa.
Bốc hơi dòng nước trôi xa,
Cành mai bông trắng ngọc ngà tân trang.
Hạnh đào ngã chết Du Quan,
Bạn bè ngủ đói dưới sàng nhà tranh.
Chậm tay gieo lúa đã đành,
Quạ kêu một tiếng trời hanh mái ngoài.
[1] Theo thần thoại, Đằng Lục là thần tuyết. Đằng Văn Công 滕文公 vua nước Đằng thời Chiến Quốc chết, khi chôn trời đổ tuyết rất nhiều, ngập mả, người bảo Đằng Văn Công là thần tuyết. Lục là 6 cánh của bông tuyết, cho nên thần tuyết họ Đằng tên Lục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Trữ » Tuyết hàn