28/11/2021 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo nhạn
早雁

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 15/11/2012 15:53

 

Nguyên tác

金河秋半虜弦開,
雲外驚飛四散哀。
仙掌月明孤影過,
長門燈暗數聲來。
須知胡騎紛紛在,
豈逐春風一一回?
莫厭瀟湘少人處,
水多菰米岸莓苔。

Phiên âm

Kim Hà[1] thu bán lỗ huyền khai,
Vân ngoại kinh phi tứ tán ai.
Tiên Chưởng[2] nguyệt minh cô ảnh quá,
Trường Môn[3] đăng ám sổ thanh lai.
Tu tri Hồ[4] kỵ phân phân tại,
Khởi trục xuân phong nhất nhất hồi?
Mạc yếm Tiêu Tương thiểu nhân xứ,
Thuỷ đa cô mễ[5] ngạn môi đài.

Bản dịch của Ngao_0p

Kim Hà tháng tám địch sang xâm,
Tản mác mây bay nỗi oán căm;
Tiên Chưởng trăng soi sầu lẻ bóng,
Trường Môn đèn hắt não thanh âm.
Có hay giặc dữ đang cuồng phá?
Sao đợi ngày xuân sẽ viếng thăm.
Chớ nghĩ Tiêu Tương người vắng hết
Sông tràn cỏ ngập đài rêu thâm.
[1] Vùng đất thuộc vùng nội Mông Cổ bây giờ. Bài này chỉ nước Hồi Ngột 回鶻. Năm 842 đời Đường Vũ Tông, nước Hồi Ngột dấy binh xâm lấn. Đỗ Mục lúc ấy đang làm Thứ sử ở Hoàng Châu nghe tin lấy làm ưu phiền trông cánh nhạn làm bài thơ này.
[2] Chỉ cung Kiến Chương ở Trường An, nơi có tiên nhân đúc người đồng.
[3] Cung Trường Môn, do Hán Cao Tổ Lưu Bang xây. Đây là nơi ở của các cung phi thất sủng.
[4] Giặc Hồ chỉ người Hồi Ngột.
[5] Niễng hay lúa miêu, là một loài cỏ sống lâu năm thuộc họ Hoà thảo trông giống lau, sậy, mọc ở dưới nước hay ở đất nhiều bùn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tảo nhạn