27/11/2020 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn lồng khi xách khi treo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 12:58

 

Đèn lồng khi xách khi treo,
Vợ chồng khi thảm, khi nghèo có nhau.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn lồng khi xách khi treo