22/05/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi mong muốn
Ohajtanék én

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2020 19:06

 

Nguyên tác

Ohajtanék én egy csöndes tanyát,
Derült egű völgy nyájas kebelén:
Hová e hánykodó világ zaját
Elvétve hozná a szél csak felém,
Mint messze tenger zúgó moraját,
Mely lassan elhal a puszták szelén...

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Xóm trại bình yên là điều tôi mong muốn
Giữa thung lũng trong xanh lấp lánh bầu trời
Tiếng ồn ào của quay cuồng thế giới
Gió hướng phía tôi luồn lách mang theo
Như tiếng ồn ào từ biển xa vọng lại
Và mất dần theo tiếng gió thảo nguyên...
1851
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Tôi mong muốn