06/12/2021 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung tặng Nhật Nam tăng
山中贈日南僧

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 10:41

 

Nguyên tác

獨向雙峰老,
松門閉兩崖。
翻經上蕉葉,
掛衲落藤花。
甃石新開井,
穿林自種茶。
時逢海南客,
蠻語問誰家。

Phiên âm

Độc hướng song phong lão
Tùng môn bế lưỡng nha
Phương kinh thượng tiêu diệp
Quải nạp lạc đằng hoa
Trửu thạch tân khai tỉnh
Xuyên lâm tự chủng ma
Thì phùng Nam Hải khách
Man ngữ vấn thuỳ gia.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nhà hướng hai ngọn núi
Cửa thông hai cánh cài
Chép kinh lên lá chuối
Treo áo rụng hoa bay
Đục đá khơi giếng mới
Luồn rừng mà trồng gai
Khi gặp khách Nam Hải
Tiếng Nam hỏi nhà ai ?
Bài này còn có tên khác là Khán hải ức quân thì 看海憶君時, được Trương Tịch viết tặng một nhà sư trong núi ở Nhật Nam (ở khoảng giữa Trung bộ Việt Nam ngày nay).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Sơn trung tặng Nhật Nam tăng