12/04/2021 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự do đeo mặt nạ

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 07/04/2020 22:53

 

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì cũ mèm
Làm những gì cũ mèm.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì hoang đường
Làm những gì hoang đường.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì ngông cuồng
Làm những gì ngông cuồng.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì càn rỡ
Làm những gì càn rỡ.

Tự do đeo mặt nạ
Tự ên và tự ên
Nắm tóc nhấc mình lên.

Tự do đeo mặt nạ
“Mặt thật tự do” đâu?
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Tự do đeo mặt nạ