04/12/2021 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trân châu liêm
真珠簾

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 23:27

 

Nguyên tác

山村水館參差路,
感羈遊、
正似殘春風絮,
掠地空簾,
知是竟歸何處?
鏡裡新霜空自憫,
問幾時、
鸞臺鼇署?
遲暮!
漫憑高懷遠,
書空獨語。

自古,儒冠多誤!
悔當年、
早不扁舟歸去。
醉下白蘋洲,
看夕陽鷗鷺,
菰菜鱸魚都棄了,
只換得、
青衫塵土,
休顧!
早收身江上,
一簑煙雨。

Phiên âm

Sơn thôn thuỷ quán sâm si lộ,
Cảm ky du,
Chính tự tàn xuân phong nhứ,
Lược địa không liêm,
Tri thị cánh quy hà xứ?
Cảnh lý tân sương không tự mẫn,
Vấn kỷ thời,
Loan đài ngao thử?
Trì mộ!
Mạn bằng cao hoài viễn,
Thư không độc ngữ.

Tự cổ, nho quan đa ngộ!
Hối đương niên,
Tảo bất biển chu quy khứ.
Tuý hạ Bạch Tần châu,
Khán tịch dương âu lộ,
Cô thái lô ngư đô khí liễu,
Chỉ hoán đắc,
Thanh sam trần thổ,
Hưu cố!
Tảo thu thân giang thượng,
Nhất thoa yên vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Trân châu liêm