05/02/2023 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch phong
夕烽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:51

 

Nguyên tác

夕烽來不止,
每日報平安。
塞上傳光小,
雲邊數點殘。
照秦通警急,
過隴自艱難。
聞道蓬萊殿,
千門立馬看。

Phiên âm

Tịch phong lai bất chỉ,
Mỗi nhật báo bình an.
Tái thượng truyền quang tiểu,
Vân biên sổ điểm tàn.
Chiếu Tần thông cảnh cấp,
Quá Lũng tự gian nan.
Văn đạo Bồng Lai điện[1],
Thiên môn lập mã khan.

Dịch nghĩa

Lửa hiệu ban đêm đến không ngừng,
Hàng ngày báo cho biết tình hình bình yên.
Trên vùng cửa ải ít ánh sáng truyền đi,
Mây nơi biên giới lưa thưa vài chấm tàn lụi.
Chiếu tới vùng Tần, báo tin gấp,
Qua vùng Lũng, tự nó thấy khó khăn.
Nghe nói nơi cung Bồng Lai,
Dừng ngựa trước ngàn cửa mà coi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lửa đêm tới không ngưng,
Hàng ngày báo yên ổn.
Trên ải sáng bớt truyền,
Mây biên vài chấm cuộn.
Soi Tần, vội báo nhanh,
Qua Lũng, tự khốn đốn.
Nghe nói điện Bồng Lai,
Ngàn cửa dừng ngựa ngắm.
(Năm 759)

[1] Chỉ cung vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tịch phong