02/12/2021 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên đán thí bút ngôn chí
元旦試筆言志

Tác giả: Nguyễn Cao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 23:24

 

Nguyên tác

暄氣祛寒落酒邊,
醒看花色上簾鮮。
計旬應已稱強仕,
更事多慚尚少年。
癡拙此身多病態,
遭逢今日幸生緣。
閑來如早成初志,
買盡春山不用錢。

Phiên âm

Huyên khí khư hàn lạc tửu biên,
Tỉnh khan hoa sắc thướng liêm tiên.
Kế tuần ưng dĩ xưng cường sĩ,
Canh sự đa tàm thượng thiếu niên.
Si chuyết thử thân đa bệnh thái,
Tao phùng kim nhật hạnh sinh duyên.
Nhàn lai như tảo thành sơ chí,
Mãi tận xuân sơn bất dụng tiền.

Dịch nghĩa

Khí ấm xua rét rơi xuống bên chén rượu
Tỉnh ra thấy màu hoa tươi vươn lên trên rèm
Kể tuổi thì đã đến tuần làm quan cứng cáp
Trải việc đời thì thường vẫn thẹn là con trẻ
Ngu si vụng dại, thân này nhiều thói xấu
Gặp gỡ như ngày nay là may được có duyên
Nếu từ lâu sớm có chí muốn nhàn tản
Thì mua hết núi xuân chẳng mất tiền

Bản dịch của Phan Văn Các

Khí xuân xua lạnh thoáng hơi men
Tỉnh dậy xem hoa nở thắm rèm
Kể tuổi làm quan đà lớp cứng
Thẹn khi gặp việc hãy đàn em
Thân này vụng dại thường hư nết
Thời buổi tao phùng bởi được duyên
Chí sớm ví mong nhàn tản thú
Núi xuân mua hết chẳng dùng tiền
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cao, Phan Văn Các, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cao » Nguyên đán thí bút ngôn chí