16/06/2024 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ vĩ thanh

Tác giả: Tôn Thất Mỹ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi MinhDien vào 31/10/2006 03:20

 

Ta nghe gà gáy tẻ tè te,
Bóng ác vừa lên hé hẻ hè.
Non một chồng cao von vót vót,
Hoa năm sắc nở loẻ loè loe.
Chim tình bầu bạn kia kìa kỉa,
Ong nghĩa vua tôi nhẹ nhẻ nhè.
Danh lợi mặc người ti tí tỉ,
Ngủ trưa chưa dậy khoẻ khoè khoe.
Về tác giả:
- Việt Thường trong sách Người xưa (Hà Nội, 1941) trích bản thảo Tam Xuyên thi tập do An Sơn Tôn Thất Sung là con trưởng của Tôn Thất Mỹ sưu tầm có bài thơ này với tiêu đề Buổi sáng.
- Sách Các thể văn của Tàu và Ta (Dương Quảng Hàm) ghi bài thơ khuyết danh với tiêu đề Thơ vỹ thanh.
- Sách Nam thi hợp tuyển (Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951) ghi bài thơ là khuyết danh với tiêu đề Ngẫu hứng.
- Sách Thi pháp thơ Đường (Quách Tấn) ghi tác giả là Nguyễn Thượng Hiền.
- Sách Hương vườn cũ (Quách Tấn) ghi tác giả là Nguyễn Tử Mẫn.
- Sách Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên, 1929), Nam Phong tạp chí (số 87, 9-1924) ghi tác giả là Cụ huyện Thư Điền, tức Nguyễn Tử Mẫn.

Về nội dung, dị bản in trong Nam thi hợp tuyển (Nguyễn Văn Ngọc):
Tiếng gà bên gối té tè te,
Bóng ác trông lên hé kẽ hè.
Cây một chồi cao chon chót vót,
Hoa năm sắc nở toé toè toe.
Chim tình bè lứa kìa kia kịa,
Ong nghĩa vua tôi nhé nhẻ nhe.
Danh lợi chưa hề ti tí tị,
Ngủ trưa chưa dậy khoẻ khoè khoe.
Bản in trên Nam Phong tạp chí (số 87, 9-1924):
Tiếng gà bên gối té tè te,
Bóng ác trông ra hé kẽ hè.
Cây một toà cao chon chót vót,
Hoa năm sắc nở toé toè loe.
Chim tình bằng hữu kìa kia kịa,
Ong nghĩa quân thần nhẻ nhé nhe.
Danh lợi chưa hề ti tí tị,
Ngủ trưa chưa dậy khoẻ khoè khoe.
Bản in trong Chương Dân thi thoại (Phan Khôi, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936):
Tai nghe gà gáy tẻ tè te,
Bóng ác vừa lên hé hẻ hè.
Non một chồng cao von vót vót,
Hoa năm sắc nở loẻ loè loe.
Chim, tình bầu bạn kia kia kỉa,
Ong, nghĩa vua tôi nhẹ nhẻ nhe.
Danh lợi mặc người ti tí tỉ,
Ngủ trừa trưa dậy khoẻ khoè khoe.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Mỹ » Thơ vĩ thanh