15/06/2024 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Nam đạo trung khốc thử
河南道中酷暑

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/08/2005 16:22

 

Nguyên tác

河南秋八月,
殘暑未消融。
路出涼風外,
人行烈日中。
途長嘶倦馬,
目斷滅歸鴻。
何處推車漢,
相看碌碌同。

Phiên âm

Hà Nam thu bát nguyệt,
Tàn thử vị tiêu dung.
Lộ xuất lương phong ngoại,
Nhân hành liệt nhật trung.
Đồ trường tê quyện mã,
Mục đoạn diệt quy hồng[1].
Hà xứ thôi xa hán?
Tương khan lục lục đồng.

Dịch nghĩa

Tiết thu, tháng tám ở Hà Nam
Khí nóng tàn vẫn chưa tan hết
Chỗ đường ra không có gió mát
Người đi giữa nắng gay gắt
Đường dài, ngựa mệt hý vang
Mỏi mắt trông bóng chim hồng bay mất
Quê ở đâu hả anh đẩy xe?
Nhìn nhau thấy vất vả như nhau

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thu Hà Nam tháng tám
Chưa hết khí trời nồng
Gió thổi mát đâu hết
Người đi nắng chói chang
Đường dài hí ngựa mệt
Mắt mỏi ngóng chim hồng
Anh đẩy xe với tớ
Quê người cùng long đong
[1] Truyện Kiều có câu: “Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Hà Nam đạo trung khốc thử