16/08/2022 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 2
漁歌子其二

Tác giả: Shigeno no Sadanushi - 滋野貞主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Mặc Am vào 20/03/2019 10:44

 

Nguyên tác

微花一點釣翁舟,
不倦游魚自曉流。
濤似馬,
湍如牛,
芳菲霽後入花洲。

Phiên âm

Vi hoa nhất điểm điếu ông chu,
Bất quyện du ngư tự hiểu lưu.
Đào tự mã,
Thoan như ngưu.
Phương phi tễ hậu nhập hoa châu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vi hoa chạm khẽ chiếc thuyền câu
Đám cá ban mai vội lướt mau
Cuồn cuộn sóng
Lao như trâu
Bờ hoa nắng hửng tấp trôi vào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shigeno no Sadanushi » Ngư ca tử kỳ 2