25/09/2021 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ ngắn đường dài

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 01/08/2009 18:29

 

Với hoàng hôn Ta-sken

Nghe đồn xứ bạn vừa cai rượu
trời chiều càng mông lung hơi men
một cốc không gian tràn vang đỏ
chuếnh choáng hoàng hôn Ta-sken

(Tasken, 25.8.1985)


Với sông Nê-va

Sông lung linh đền đài và cung điện
thời hoang vu hiu quạnh trôi qua rồi
thử phân chất giọt nước sông lưu niệm
máu một phần. Phần còn lại: mồ hôi!

(Lêningrát, 9.1985)


Với Xi-ôn-côp-xki

Người mơ mộng với thiên hà
lại nhằm Mat-xcơ-va trở về
trời sao là cõi đam mê
để thêm yêu mặt đất quê hương mình

(Mat-xcơ-va, 9.1985)
Nguồn: Nguyễn Duy, Đường xa, NXB Trẻ, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Thơ ngắn đường dài