25/07/2024 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa kia còn có nhuỵ bông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:05

 

Hoa kia còn có nhuỵ bông,
Làm người xấu tốt là bởi dạ với lòng,
Ai kia ở bạc em không trách phiền.
- Anh chẳng phải ngu ngốc oán than phụ nữ,
Xin em xét thử, lỗi ấy về ai?
Bởi em mê mải bạc bài,
Anh đã can hoài can huỷ.
Em không xét nghĩ để cha mẹ la rầy,
Nậu[1] cười chê mai mỉa, cơ hội này mới xa.
[1] Người ta (tiếng địa phương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa kia còn có nhuỵ bông