25/05/2024 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiễm độc
독을 차고

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2008 06:51

 

Nguyên tác

내 가슴에 독 을 한 지 오래로다.
아직 아무도 해 한 일 없는 새로 뽑은 독
벗은 그 무서운 독 그만 흩어 버리라 한다.
나는 그 독이 선뜻 벗도 해칠지 모른다 위협하고
 
독 안 차고 살아도 머지 않아 너 나마저 가 버리면
억만 세대(億萬世代)가 그 뒤로 잠자코 흘러가고
나중에 땅덩이 모지라져 모래알이 될 것임을
'허무(虛無)한듸!' 독은 차서 무엇하느냐고?
 
아! 내 세상에 태어났음을 원망 않고 보낸
어느 하루가 있었던가. '허무한듸!' 허나
앞뒤로 덤비는 이리 승냥이 바야흐로 내 마음을 노리매
내 산 채 짐승의 밥이 되어 찢기우고 할퀴우라 내맡긴 신세임을
 
나는 독을 차고 선선히 가리라.
막음 날 내 외로운 혼 건지기 위하여.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trong tim tôi nhiễm độc đã lâu rồi
Độc tố mới cũng chưa hề gây hại
Bạn bè tôi lo âu, khuyên hãy mau đi giải độc
Tôi doạ biết đâu độc tố này sẽ hại cho bạn ngay thôi

Dù ta sống mà không có độc
Thì không xa tôi và bạn cũng sẽ ra đi
Ngàn vạn năm sau, thời gian vẫn trôi đi cùng giấc ngủ
Tảng đất sẽ mòn dần, thành hạt cát mà thôi
(Tất cả hư vô) Nhiễm độc rồi thì cũng đã làm sao?

Ôi, tôi không ân hận đã sinh ra trên thế gian này
Dù một ngày nào đó nhận ra (tất cả hư vô) đi nữa
Trước sau tôi, lũ chó sói đang nhìn tôi chằm chặp
Như chính cuộc sống của tôi là thức ăn của loài dã thú rừng hoang
Chúng rạch cào, xé nát cuộc đời tôi

Tôi nhiễm độc, đó là điều tự tôi lựa chọn
Để cứu linh hồn mình những ngày tháng đơn côi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Nhiễm độc