15/08/2020 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mua cá thì phải xem mang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:45

 

Mua cá thì phải xem mang,
Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mua cá thì phải xem mang