29/09/2022 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng thuỷ ca
閬水歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 15:54

 

Nguyên tác

嘉陵江色何所似?
石黛碧玉相因依。
正憐日破浪花出,
更復春從沙際歸。
巴童蕩槳欹側過,
水鳥銜魚來去飛。
閬中勝事可腸斷,
閬州城南天下稀。

Phiên âm

Gia Lăng giang sắc hà sở tự?
Thạch đại bích ngọc tương nhân y.
Chính liên nhật phá lãng hoa xuất,
Cánh phục xuân tòng sa tế quy.
Ba[1] đồng đãng tương y trắc quá,
Thuỷ điểu hàm ngư lai khứ phi.
Lãng Trung[2] thắng sự khả trường đoạn,
Lãng châu thành nam thiên hạ hy.

Dịch nghĩa

Sắc sông Gia Lăng vì sao có màu như thế?
Vì nước chảy qua đá làm phấn kẻ lông mày nên mang sắc xanh.
Hoa sóng dễ thương hàng ngày tung trắng xoá trên đá,
Đến mùa xuân hoa sóng còn vỗ vào bờ cát.
Trai tráng xứ Ba quẫy mái chèo đẩy thuyền đi,
Chim nước ngậm cá trong mỏ bay qua bay lại.
Thắng cảnh ở Lãng Trung rung động lòng người,
Cảnh phía nam huyện thành đẹp hiếm có trong thiên hạ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Gia Lăng vì sao đượm sắc?
Vì chảy qua đá ngọc vẽ mày
Sóng xô đá, hoa sóng bay
Đến xuân sóng vỗ tại ngay bãi nhà
Chèo thuyền đi trai Ba sông vượt
Cá ngậm mồm chim nước liệng chao
Lãng Trung thắng cảnh tự hào
Nam thành nổi tiếng, nơi nào đẹp hơn?
Lãng thuỷ là tên khác của sông Gia Lăng, phát nguyên từ hang Gia Lăng, huyện Phong, tỉnh Thiểm Tây, chảy tới huyện Lãng Trung thì nhập vào sông Trường Giang, nên khúc này mang tên Lãng thuỷ. Bài này làm khoảng năm 764, khi Đỗ Phủ và gia quyến chạy loạn từ Thành Đô tới tạm trú nơi đây. Bài này thanh vận trúc trắc, vì ông viết theo áo thể đặc biệt của ông.

[1] Tức tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Nay là huyện cùng tên, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Lãng Trung thắng sự là phong cảnh phía nam huyện thành, có núi Cẩm Bình rất đẹp đối diện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lãng thuỷ ca