03/02/2023 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân vật

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 14:23

 

Hai con chó
Không sủa nhau bằng tiếng chó
Hai con người
Man rợ, vô tâm.
Cái Bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhân vật