27/06/2022 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em 3

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2009 20:48

 

(hay là KHÔNG ĐỀ I)

Dứt áo tìm sông bể
Nhớ bến, nay anh về
Em đã người cửa khác
Lá lạnh với song khuya
Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Em 3