27/10/2020 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đua Sông Trước thì đua

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:02

 

Ai đua Sông Trước[1] thì đua,
Sông Sau[2] có miếu thờ vua thì đừng.
Khảo dị:
Muốn đua sông trước thì đua,
Sông sau mắc miễu, mắc chùa đừng đi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Sông Tiền Giang.
[2] Sông Hậu Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đua Sông Trước thì đua