23/05/2022 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Bạch Đế thành nhị thủ kỳ 2
上白帝城二首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:48

 

Nguyên tác

白帝空祠廟,
孤雲自往來。
江山城宛轉,
棟宇客裴回。
勇略今何在,
當年亦壯哉。
後人將酒肉,
虛殿日塵埃。
谷鳥鳴還過,
林花落又開。
多慚病無力,
騎馬入青苔。

Phiên âm

Bạch Đế không từ miếu,
Cô vân tự vãng lai.
Giang sơn thành uyển chuyển,
Đống vũ khách bồi hồi.
Dũng lược kim hà tại,
Đương niên diệc tráng tai.
Hậu nhân tương tửu nhục,
Hư điện nhật trần ai.
Cốc điểu minh hoàn quá,
Lâm hoa lạc hựu khai.
Đa tàm bệnh vô lực,
Kị mã nhập thanh đài.

Dịch nghĩa

Miếu thờ vắng nơi thành Bạch Đế,
Đám mây lẻ cứ lờ lững trôi.
Thành bên cạnh núi với sông trông lung linh,
Cột miếu khiến lòng khách bồi hồi.
Khí anh hùng nay ở đâu,
Thuở trước sao mà vẻ vang thế.
Người đời sau ham rượu thịt,
Điện thờ trống không ngày bám đầy bụi.
Chim tu hú bay qua kêu vang,
Hoa rừng rụng rồi nở.
Thẹn vì bệnh không đủ sức,
Nên cưỡi ngựa dẫm trên rêu xanh.

Bản dịch của Phạm Doanh

Miếu thờ Bạch Đế trống,
Mây lẻ lững lờ trôi.
Núi sông, thành lóng lánh,
Rui cột, khách bồi hồi.
Hùng mạnh nay đây mất,
Thuở trước sao mà oai.
Người sau cứ rượu thịt,
Điện vắng ngày bụi rơi.
Tu hú kêu quanh quất,
Hoa rừng héo lại tươi.
Bị bệnh ngượng sức yếu,
Rêu xanh cưỡi ngựa chơi.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thướng Bạch Đế thành nhị thủ kỳ 2