16/08/2022 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thúc vu điền 1
叔于田 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:37

 

Nguyên tác

叔于田,
巷無居人。
豈無居人?
不如叔也,
洵美且仁。

Phiên âm

Thúc vu trần (điền),
Hạng vô cư nhân
Khỉ vô cư nhân ?
Bất như Thúc dã,
Tuân mỹ thả nhân.

Dịch nghĩa

Cung Thúc Đoạn đi săn,
Lối ngõ trong làng như không có người ở.
Há thật là không có người ở ?
(Có người ở) nhưng không bằng Cung Thúc Đoạn,
Là người thật đẹp và lại nhân từ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Để săn Thúc Đoạn ra đi,
Như không người ở, ngõ thì lặng trang.
Há không người ở xóm làng ?
Người như Thúc Đoạn há bằng mấy ai ?
Thật người nhân đức đẹp thay!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thúc: là Cung Thúc Đoạn (Thái Thúc), em của Trịnh Trang Công, việc này thấy chép ở sách Xuân Thu.
điền (trần): đi săn.
hạng: lối đi ở trong làng.
mỹ: đẹp tốt.
nhân: lòng thương người.

Cung Thúc Đoạn bất nghĩa mà được lòng dân, nên người trong nước thương mến mới làm bài thơ này.

Nói Cung Thúc Đoạn đi săn, thì những lối đi trong làng dường như không có người ở. Nhưng chẳng phải thật là không có người ở. Tuy có người ở, nhưng mà không bằng Cung Thúc Đoạn đã đẹp tốt lại nhân đạo, cho nên như không có người vậy.

Hoặc nghi đây cũng là lời của con trai con gái trong nhân gian yêu mến nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thúc vu điền 1