23/03/2023 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ

Tác giả: Thạch Hoàng Việt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thạch Hoàng Việt vào 21/06/2017 22:59

 

Lục bát ầu... Lục bát ơ!
Gửi giùm tấm áo ngày mưa cho người
Tháng sáu này, tháng sáu ơi!
Câu thơ viết đọc rồi cười nhớ ai..
Nhớ ai, sao nhớ, nhớ hoài..
Ngày xưa tháng sáu học bài. Ngày mưa..
Tháng sáu này tội nghiệp chưa!
Một người thật ngốc đội mưa theo về
Tháng sáu này đáng ghét ghê!
Để người đi mất không về với tôi
Tháng sáu à... tháng sáu ơi!...
Hà Nội, 1999

Đăng trên báo Hoa học trò số 290, ra ngày 1-7-1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thạch Hoàng Việt » Nhớ