09/08/2020 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hay nôm gặp bạn hôm nay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:49

 

Hay nôm gặp bạn hôm nay,
Thấy chàng có một tháng chầy không đi.
- Đi rông gặp hội đông ri,
Thi đường bông vải thường đi cõi này.
Mỗi câu trong bài đều có hai cặp từ là nói lái của nhau.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hay nôm gặp bạn hôm nay