29/05/2022 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nga Sơn tiểu ẩn

Tác giả: Nguyễn Đức Nhu

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 08:48

 

Núi Nga Sơn tiều phu bạn hữu,
Thường thường ra hoán tửu dịch tân[1].
Chốn thanh nhàn vui thú dưỡng thân,
So phong nguyệt muôn phần bát ngát.
Khi ngả nón ngồi chơi hóng mát,
Bàn luận câu cổ vãng kim lai[2].
Khua nhịp chân miệng hát khúc chơi,
Nghêu ngao chốn lâm tuyền nhàn hạ.
Nhiệm tha triều thị, nhiệm tha xa mã,
Truy trần bất đáo thử giang san.[3]
Vân mịch mịch thuỷ sàn sàn,
Sĩ hữu chí nhiệm kỳ sở thích.[4]
Vui thay nhẽ thú miền tuyền thạch,
Sẵn nước khe, chè núi, củi rừng.
Tính ham quạt gió đèn trăng.
Núi Nga Sơn ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản theo Nam Phong tạp chí (số 133, được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả):
Na Sơn tiều ẩn

Chốn Na Sơn gã tiều phu ngụ thử,
Ngày ngày ra cô tửu dịch tân.
Cảnh yên hà vui thú dưỡng thân,
Vầng phong nguyệt bốn mùa lưu loát.
Ngồi xem bóng mát,
Bàn bạc xem cổ vãng kim lai.
Buổi ngắm trăng miệng hát ca chơi,
Ngao ngán thú lâm toàn thong thả.
Có câu rằng:
Nhiệm tha thành thị, tha xa mã,
Truy trần bất đáo thử giang sơn.
Vân mịch mịch, thuỷ sàn sàn,
Khi đắc ý tuỳ kỳ sở thích.
Vui thay cảnh thú miền sầm tịch,
Sẵn nước khe, chè núi, cây rừng.
Huống chưng gặp hội đèn trăng.
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928
[1] Đưa củi đổi lấy rượu.
[2] Đời xưa qua, đời nay tới.
[3] Chữ Hán: 任他朝市,任他車馬,緇塵不到此江山. Nghĩa: Mặc ai chầu ở chợ, mặc ai đi xe ngựa; Bụi trần không đến giang sơn này. Sử ký: “Tranh danh giả tất ư triều, tranh lợi giả tất ư thị” 爭名者必於朝,爭利者必於市 (Kẻ đua danh tất ở triều, kẻ đua lợi là ở ngoài chợ).
[4] Chữ Hán: 雲漠漠水潺潺,士有志任其所適. Nghĩa: Mây mờ mờ, nước róc rách; Kẻ sĩ có chí tuỳ theo ý mình sở thích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Nhu » Nga Sơn tiểu ẩn