21/06/2021 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ Phóng Hạc đình
坐放鶴亭

Tác giả: Từ Dạ - 徐夜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2014 08:48

 

Nguyên tác

巋然一嶼水回環,
想見高風物外閒。
墓上梅開春又老,
亭邊鶴去客空還。
書無禪草逢當世,
祠有賢名擅此山。
買斷西湖皆宋土,
羨他生死太平間。

Phiên âm

Vị nhiên nhất tự thuỷ hồi hoàn,
Tưởng kiến cao phong vật ngoại nhàn.
Mộ thượng mai khai, xuân hựu lão,
Đình biên hạc khứ, khách không hoàn.
Thư vô thiện thảo[1] phùng đương thế,
Từ hữu hiền danh thiện thử san.
Mãi đoạn Tây hồ giai Tống thổ,
Tiện tha sinh tử thái bình gian.

Bản dịch của minh2mum @www.viethoc.org

Một hòn trơ trọi nước vây mau,
Cõi ngoại thanh cao ngẫm tỏ lầu.
Trước mộ mai gầy xuân kíp lụi,
Mé đình hạc bỏ khách về đâu.
Văn không lễ tế dành ngôi quý,
Đền vẫn danh thơm ngự núi bầu.
Ước trọn Tây hồ chung Tống thổ,
Chuộc người yên tĩnh với ngàn thâu.
Phóng Hạc đình và Cô Sơn ở khu Tây Hồ, Hàng Châu. Tại đây, thi sĩ thời Tống là Lâm Bô 林逋 (967-1028) từng ẩn cư trồng mai, nuôi hạc, xem mai như vợ, hạc như con. Sau khi chết, ông cũng được chôn ở đây, đình được xây để tưởng niệm ông, xung quanh có rất nhiều mai. Người Hàng Châu thường đến thưởng mai ở đây. Trong đình có bia khắc bài phú Vũ hạc phú của Bão Chiếu 鮑照 (414-466) do vua Khang Hy viết năm 1699, phỏng theo kiểu chữ của thư pháp gia Đổng Kỳ Xương. Từ Dạ khi đến viếng mộ, ghé Phóng Hạc đình đã có nhiều cảm xúc mới viết ra bài thơ này.

[1] Thiện thảo là sách nói về nghi lễ phong thiện, tức nghi thức tế trời đất để được bình yên, được mùa, cầu trời đất phù hộ cho vua được trường thọ, ngôi vua kéo dài, hoặc nghi thức truyền ngôi vua cho con, phong chức tước cho quan lại. Ở đây muốn nói Lâm Bô, cũng như mình, không muốn quan tâm tới chuyện triều đình. Bài Tự tác thọ đường nhân thư nhất tuyệt dĩ chí chi 自作壽堂因書一絕以志之 của Lâm Bô cũng nhắc tới tích này.

Tư Mã Tương Như bệnh, về ở Mậu Lăng, Hán Vũ Đế nói nên đến lấy sách của ông ta nếu không sợ sẽ mất, bèn sai Sở Trung đến thăm, nhưng Tương Như đã chết, không thấy sách. Hỏi vợ Trác Văn Quân, đáp: Trường Khanh thỉnh thoảng có làm thơ, viết bài, làm xong người lấy đi rồi, lúc chưa mất viết một cuốn sách dặn nếu sứ giả đến tìm thì đưa, ngoài ra không có sách gì khác. Cuốn đó nói về việc phong thiện, đưa cho Sở Trung. Sở Trung dâng lên, vua lấy làm lạ không ngờ một nhà văn chỉ để giải trí, lại viết được cách thức phong thiện của triều đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Dạ » Toạ Phóng Hạc đình