02/12/2020 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bão giải tù đi

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:47

 

Nhà trôi theo nước cuốn mênh mang;
Người giạt trôi theo, nghẹt Suối Vàng.
Áp giải tù nhân, kìa ngọn sóng
Vung roi dằn mặt, giáo đâm ngang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Bão giải tù đi