15/08/2020 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cò chết rũ trên cây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 23/03/2008 09:13

 

Con cò chết rũ trên cây,
Cò con mở lịch xem ngày làm ma.
Cà cuống uống rượu la đà,
Chim ri ríu rít bò ra lấy phần.
Chào mào thì đánh trống quân,
Chim chích cởi trần, vác mõ đi rao.
Khảo dị:
Con cò chết rũ trên cây,
Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma.
Cà cuống uống rượu la đà,
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần.
Chào mào thì hát trống quân,
Chim chích mặc quần, vác mõ đi rao.
Nguồn:
1. SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cò chết rũ trên cây