26/10/2021 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vết bỏng đầu đời

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 28/08/2009 03:09

 

Mùa hè ve kêu ran ngực
Hun nóng giấc mơ nữ sinh
Vết bỏng đầu đời tình yêu
Hỏi ai không có bao giờ?
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Vết bỏng đầu đời